De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

katechese

= het geloofsonderricht van De Kerk.

Er zijn twee plaatsen voor geloofsonderricht:
• de heilige diensten.
• het voorbeeldige leven van de andere gelovigen.

Daar leert de
katechumeen het Christelijke leven.

Katechetische preken zijn een andere bekende vorm.

Er zijn tijden geweest waarin De Kerk gebruik maakte van een
katechismus.

Het volstrekt unieke van het onveranderde Christelijke geloof van de Orthodoxe Kerk maakt naast leren vooral afleren noodzakelijk.

Het katechumenaat kan meerdere jaren duren. Het wordt afgerond met een algehele biecht, exorcisme, afzwering, geloofsbelijdenis en katechumenenzalving.
In het daarop volgende Mysterie van de Verlichting doet de katechumeen Christus aan en wordt volledig opgenomen in De Kerk.

Verstaat ge wat gij leest?

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld