De Orthodox-katholieke Kerk, noemen we meestal de Orthodoxe Kerk.
Zij is de oorspronkelijke Kerk gesticht door Jezus Christus.
Zij is Zijn Kerk.

Zij bestaat uit een aantal oude, nieuwere en nieuwe kerken.

In Nederland heeft de
Russisch Orthodoxe Kerk in het verleden het initiatief genomen tot het stichten van Nederlandse parochies.
Het was vooral door het toedoen van bisschop Johannes Maximovitsj, die nu vereerd wordt als de heilige
Johannes de Wonderdoener.
Zijn inspanningen gingen zo ver dat de synode in 1965 besluit tot de stichting van een Nederlands
Bisdom van Den Haag en Nederland.
Haar eerste bisschop was aartsbisschop Jakob (Akkersdijk), eeuwiger gedachtenis.

Historische omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ook andere Orthodoxe Kerken in Nederland gevestigd zijn.
Zij vallen elk onder de jurisdictie van hun eigen kerkelijke overheid.

De Kerk is de plaatselijke gemeente onder leiding van haar bisschop.

In de dagelijkse praktijk worden de plaatselijke Kerken meestal
parochies genoemd.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld