De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Orthodox Leven

Orthodox leven is leven met God.

Orthodox leven draait om gebed.
Om bidden, vasten en feesten.

Elk eerste gebed richten wij tot God de Heilige Geest.
Daarin wordt Hij
“Gever van het leven” genoemd.
Niet de mens, niet “de natuur”, niet “de evolutie“ zijn de bron van het leven.
God is.

De mens is niet de enige bidder.
“De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods.
De aarde verkondigt het werk van Zijn handen.”
De mus in de dakgoot en de engelen rond Zijn troon; heel de schepping bidt de Heer.

De mens is ook niet de enige die het bidden vergat.
Lucifer vergat zijn gebed tot God en viel tot Satan.
Niets is hem liever dan dat wij hem daarin volgen.

Daarom spoorde Christus Zijn apostelen aan tot bidden en vasten.
Op hun beurt leerden zij de Kerk:
“Bidt zonder ophouden.”
Hun leerlingen, de bisschoppen, sporen ons weer aan tot gebed.

Hoe je een Orthodox leven leidt, kun je leren in de Kerk.
Daar vind je tweeduizend jaar praktische ervaring in het terugvoeren van de zielen naar God.

Orthodox christelijk leven is gebed en uit zich in de liefde die daaruit voortvloeit.


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld