De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

gebed


De belangrijkste, waarschijnlijk enige werkelijke bezigheid van heel de schepping.
Het menselijk gebed is in feite niet meer dan een instemmen met het gebed van de schepping.
Vandaar dat de apostel Paulus oproept:
“Bidt zonder ophouden!”.Het gebedsleven van een Christen omvat

• het persoonlijke gebed,
• het gezinsgebed en
• het gebed van De Kerk.

Bidden gebeurt meestal met woorden.

Het hartsgebed of het gebed in de Geest, de hoogste vorm van gebed, is zonder woorden

Zoals de oude priester zei:
'Houd je gebed vast en houd je vast aan je gebed.'

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld