De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Het Mysterie van de zalving van ziekenVoor alle duidelijkheid: De dienst van de genezing door de ziekenzalving is geen privé-aangelegenheid. Zij hoort bij de gemeenschappelijke eredienst.

Het Mysterie van de Ziekenzalving wordt aan Orthodoxe Christenen bediend voor de genezing van ziel en lichaam.
Het kan worden uitgereikt aan één of meerdere gelovigen tegelijk.

Hoewel zeer passend voor zieken en stervenden, is het Mysterie van de Ziekenzalving allereerst bedoeld voor de levenden.
Is de gelovige al gestorven, dan kan hij niet gezalfd.

Laat het duidelijk zijn dat de dienst allereerst bedoeld is voor hen die ziek zijn naar lichaam en geest en die naar de Kerk kunnen komen voor de dienst. Is dat niet mogelijk, dan kan de kerk met priester naar het bed van de zieke komen.

Het Mysterie wordt uitgereikt aan hen die gebiecht hebben en die in hun ziel met God verzoend zijn. Het is niet mogelijk om genezing te ontvangen zonder bekering; biecht gaat aan de genezing vooraf.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld