De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

De Liturgie van de straathoek.

De Liturgie van de straathoek, zo noemt de heilige Johannes Chrysostomos het geven van aalmoezen.

allmoes

Een aalmoes is iets dat je geeft aan een bedelaar.
Je doet dat zonder dat je, hardop of in jezelf, een tegenvraag stelt of een oordeel geeft. Noch over de bedelaar, noch over zijn bedelen.

Elke Christen heeft geld op zak om aalmoezen te kunnen geven.
Wat kleingeld voor brood of drinken is genoeg.

Net als het vasten gebeurt het in het verborgene.

Het is goed je te herinneren wat Christus zijn leerlingen over het geven van aalmoezen leerde.

“ Maar wanneer gij aalmoezen geeft, laat uw linkerhand niet weten, wat uw rechterhand doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene geschiede,
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Besef dat het eigenlijk de bedelaar is die geeft: de gelegenheid tot beoefening van naastenliefde.

De Christen hoeft niets terug voor de aalmoes; geen dank je wel en geen Daklozenkrant.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld