De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

mysterie

Gods wegen. Gods manier, speciaal Zijn Verlossingsplan dat met het menselijke, beperkte verstand niet begrepen kan worden, maar dat alleen ervaren kan worden door Gods openbaring.

Heilige handelingen die door Christus en Zijn Kerk zijn ingesteld voor de redding van de gelovige. Zij markeren de belangrijkste momenten in het leven van een Christen: ontmoetingen met zijn Schepper en Verlosser.Het bekendste Heilige Mysteriën zijn:

De Verlichting (Doop)
De Myronzalving
De Verzoening (Biecht)
De Communie
De Huwelijkskroning
De Ziekenzalving
De Begrafenis


Daarnaast kent De Kerk een veelheid van handelingen die de gelovige dichter tot God brengen. Vanaf de monnikswijding tot aan het zegenen van vruchten, huizen of iemand die op reis gaat.

Mysteriën zijn de modaliteit van vervulling van de Kerk.
Ze heiligen de natuur.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld