De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

biecht
(Gr.: exomologisis, Sl.: ispovedanije; “belijdenis”).

Eigenlijk en beter:
Mysterie van de Verzoening.

Het toegeven en belijden van zonden door een individu aan God in tegenwoordigheid van een getuige.

Meestal is dat een priester omdat die ook de verzoening kan uitspreken.


biecht -absolutie - verzoening


Vaak krijgt de priester de rol van geestelijke vader (pnevmatikos) doordat hij geestelijke raad geeft en waar nodig een boetedoening, epitimion, oplegt.


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld