De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

(water)wijding

De ceremonie van het zegenen met gewijd water.

Meestal wordt het water ter plekke gewijd.
De priester neemt een takje basilicum of een speciale kwast en besprenkelt daarmee dat wat gewijd moet worden, zowel als de hoofden van de mensen die de plechtigheid bijwonen.

Waterwijdingen vinden thuis eens per jaar plaats.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, bij het in gebruik nemen van gebouwen, de opening van een nieuwe zaak et cetera wordt een waterwijding gehouden.

Pasted Graphic

Waterwijding bij de opening van het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology aan de VU in Amsterdam.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld