De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Het Mysterie van de Huwelijkskroning


1. Voordat zij de datum voor de huwelijk bepalen moet eerst contact opgenomen worden met de priester van de Parochie. Men moet immers weten of de priester die dag geen andere pastorale verplichtingen heeft.
Zij hebben zich ervan vergewist dat de dag die hun voorkeur heeft ook is toegestaan.

Huwelijken worden niet gecelebreerd:
van 12 december tot Kerstmis,
Op het Feest van de Theofanie,
In de Grote Vasten,
Gedurende de Vasten voor het Feest van het Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus),
Op het Feest van Kruisverheffing (14 september),
Op de Grote Feesten van het Kerkelijk Jaar en de Feesten van de Moeder Gods.

2. Voor Kronen van het Huwelijk zijn volgende zaken nodig:

• Als het huwelijk gemengd is, dient de niet-orthodoxe partner een doopbewijs van de kerk bij zich te hebben.
Een Kerkelijk huwelijk met een niet-Christelijke of met iemand zonder geldig doopsel is niet toegelaten.

• Het burgerlijke trouwboekje.
De Nederlandse wet schrijft voor dat vóór het celebreren van het Kerkelijk huwelijk verplicht eerst het burgerlijk huwelijk worden voltrokken.

Het toekomstige echtpaar dient in aanwezigheid van de Priester te verklaren dat beide partners geen bloedverwantschap hebben.
Ook twee getuigen dienen hiervan te getuigen.

Het Aartsbisdom kan na het huwelijk aan de geïnteresseerden een trouwakte: "Certificaat van Huwelijk" afleveren, met de handtekening van de Priester en de zegel van de Parochie.

Zij die de Griekse nationaliteit hebben en zich door het Mysterie van het Huwelijk lieten verbinden, dienen dit ( volgens wet 344/1976)  binnen 40 dagen na het voltrekken van het Kerkelijk huwelijk te melden aan de dichtstbijzijnde Griekse consulaire autoriteit, door het overleggen van de trouwakte.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld