De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Gregoriosliturgie
Gregorios

De Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven.
Deze wordt ook wel Gregoriosliturgie genoemd.
De Traditie leert dat zij ons gegeven is door Gregorios Dialogos, paus van het Oude Rome.
Zijn werk is duidelijk een Christelijke, Byzantijnse liturgie.


In de Grote Vasten wordt er op weekdagen geen Goddelijke Liturgie gevierd. Om de gelovigen in staat te stellen om, naar Christus’ gebod, het “Dagelijks Brood” te ontvangen, heeft de Kerk de Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven ingesteld. 'Op alle dagen van de Grote Vasten, behalve op de sabbat, de dag des Heren en op de heilige dag van de Verkondiging, moet de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven worden gevierd.' (canon 52, Quintsext, 692)

Deze dienst wordt in klooster- en parochiekerken meestal gevierd op woensdagen en vrijdagen en op de eerst drie dagen van de Heilige en Grote Week.

De Liturgie van de Voorafgewijde Gaven is een avonddienst. In feite is het een Vespers waaraan de uitdeling van de Communie is toegevoegd.
Zoals de naam zegt worden de Heilige Gaven die dan worden uitgedeeld de voorafgaande zondag vooraf gewijd.

Na een licht vastenontbijt, zeker nodig voor hen die overdag werken, volgt een dag van geestelijke voorbereiding en volledige onthouding.
Deze maakt de gelovige gevoelig voor het bijzondere licht dat uit deze plechtigheid straalt.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld