De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

ziekenzalving


(Gr.:agion eleion, agion evchélion)
Mysterie van de Ziekenzalving

Mysterie dat door de priester op verzoek wordt toegediend. Zoals geschreven staat: ’Is ‘Is een van u ziek, laat hem de priesters van De Kerk roepen, opdat dezen over hem bidden en hem met olie zalven.’ Jac. 5:14-15.

Het bestaat uit de biecht, de zalving en de communie.

ziekenolie

Het wordt gegeven ter genezing, niet ter voorbereiding op het sterven.

Op de Grote en Heilige Woensdag in de Goede Week wordt het in de kerk, waar mogelijk door zeven priesters, aan alle leden toegediend.

Grote en heilige Woensdag

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld