De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

biechten


Belijd je zonden openlijk. Je biechtvader, die zelf een zondaar is, zal je begrijpen en je terugvoeren naar Gods genade.

Belijd je zonden een voor een. Je hebt ze een voor een begaan, dus generaliseer niet: ‘Ik heb gezondigd, Ik was onrein.’ et cetera.

De arts van je ziel, de priester, moet de symptomen kennen wil hij je een passende behandeling voorschrijven.

Noem in jouw biecht geen anderen!

Vergeetachtige biechtelingen bestaan niet.

Voel je geen spijt, berouw en verdriet, biecht ook dat.


Jezusgebed

“Genadig en barmhartig is De Heer,
lankmoedig en vol goedertierenheid!”


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld