De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof


Voor de doop moet de katechumeen drie dingen doen.


• Eerst verwerpt hij openlijk Satan
“met al zijn werken, al zijn diensten en al zijn pracht”.

• Vervolgens bekent hij zich bij Christus te hebben aangesloten.

• Tenslotte belijdt hij zijn geloof.


Dat doet hij dat openlijk en in de vorm die ons is overgeleverd.
Zo wordt duidelijk dat het lidmaatschap van de Kerk wel persoonlijk, maar niet een privé-aangelegenheid is.

Zolang ze bestaat heeft Christus’ Kerk zich moeten verdedigen tegen aanvallen.
Aanvallen van buitenaf en van binnenuit.

Waren die aanvallen materieel, dan onderging zij die vreugdevol.
Waren ze gericht tegen het geloof, dan verzette zij zich tot haar laatste kracht.

Het resultaat van dit verzet is terug te vinden in de
Geloofsbelijdenis.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld