De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Bijbel
De Heilige Schrift

Vaste verzameling boeken waarin, door historische verslagen, verhalen en gedichten, de heilsgeschiedenis wordt verteld.

Hij ontstond in de eerste vierhonderd jaar binnen de Orthodoxe Kerk.
In 451 legt het Concilie van Chalcedon de canon van de boeken de Bijbel definitief vast.

Christus gaf aan de wereld Zijn Kerk.
De Kerk gaf aan de wereld de Bijbel.

De Bijbel is op zichzelf niet voldoende om de geopenbaarde waarheid te leren kennen. Daarvoor is er de heilige Traditie gegeven. Waarvan hij een belangrijk deel is.

Het spreekt vanzelf dat de Geefster van de Bijbel de aangewezene is om hem uit te leggen en te verklaren.
De studie van de Bijbel is plicht voor elke Christen.

De Orthodoxen hechten grote betekenis aan de Heilige Schrift, maar zij zien de Bijbel vooral als een ikoon in woorden van Jezus Christus, niet als een substituut voor de geest van het Christendom.

Voor Orthodoxen zijn theologie, de Schrift, mystiek, geestelijk leven en kunst onderling afhankelijk.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld