De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Ikoon


(Gr.: eikona, “afbeelding”).

‘En God sprak:
”Laat Ons de mens maken naar Onze ikoon en gelijkenis van Ons.”

De mens is door God bedoeld en geschapen als ikoon en gelijkenis.
Door de zonde wordt deze ikoon beschadigd.

Bekering en een leven volgens Zijn liefdevolle voorbeeld heeft herstel van de oorspronkelijke ikoon tot gevolg.

In Jezus Christus werd God mens.
Volledig God en volledig mens.
Zó heeft Hij zich geopenbaard.
Omdat Hij zich zo openbaarde kan Hij afgebeeld kan worden.

Zolang De Kerk bestaat wordt Hij dan ook al afgebeeld. Op planken, op muren, op metaal en papier. Daar komt geen menselijke fantasie of menselijke mode aan te pas.

In hun leven zijn de heiligen Jezus Christus nagevolgd en zo wordt in hen Gods ikoon weer hersteld. Daarom is elke ikoon in wezen een ikoon van Christus. Daarom is elke ikoon van een gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis een ikoon van Christus.

De verering die wij ikonen geven geldt altijd het oerbeeld van de afgebeelde: Jezus Christus.Ste Katherina<ozes de MoorHeilige NinaSt JuliusMaria van Egypte

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld