De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

profeest David

Toen zei David tegen Natan: ‘Ik heb tegen de HEER gezondigd.’
Natan antwoordde: ‘Dan heeft de
HEER u deze zonde vergeven: u zult niet sterven.'

Dat zijn de eerste twee stappen:
  • biecht
  • vergeving

Maar daarmee is de kous niet af: David had berouw.
Hij bleef bidden en vasten.

"Mijn zonde is mij steeds voor ogen.", zingt hij in zijn 50e Psalm.

En dat is de derde stap:
  • berouw

Als David houden wij ons de begane en reeds vergeven zonden steeds voor ogen.


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld