De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Jezus Christus


Pantokrator Kontoglou

Gods verlangen is om de wereld en de mens te verlossen uit de dwingelandij van de vorst van deze wereld.

Onder het Oude Verbond gebruikte Hij profeten, koningen en rechters om de mensen op de verlossing en op de manier waarop die moest plaatsvinden voor te bereiden.
Om te laten zien dat de Messias als de Lijdende Dienaar moest en zou sterven aan het kruis.
In het Nieuwe Testament is te volgen hoe Hij door Zijn geboorte, leven, sterven, opstanding en hemelvaart de heilsgeschiedenis vervulde.

De manier waarop God Zijn verlossingswens vervult noemen wij de ‘goddelijke economie’.

Jezus de Christus is de mens geworden Wijsheid Gods.
Hij is onze enige leraar, zoals Hij dat was voor de profeten.


Hij, Die God is voor alle eeuwigheid, werd mens.

Hij komt voort uit Maria en uit de Vader.
Geboren en ongeboren in één Persoon.
Lichamelijk en geestelijk.
Jezus Christus, de Godmens

Hij die Mozes de Wet gaf maakt Zich ondergeschikt aan de Wet.
De God van David wordt de afstammeling van David.
De Schepper van het water wordt door Zijn schepsel Johannes gedoopt.

Het Ware Leven treedt in de dood.
Om ons onderwerpt Hij Zich vrijwillig aan lijden en sterven.
En door Zijn dood vertrapt Hij de dood.
En schenkt weer het leven aan hen in het graf.

Aan de mensheid schenkt Hij de Ker
k.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld