De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Moeder Gods

Maria krijgt de titel Theotokos, dat betekent Godbaarster.
Baren maakt een vrouw tot moeder.
Haar Boreling is de godmens Jezus Christus.

Daarom gebruiken wij de vertaling Moeder Gods.

De Kerk verleent de titel aan de maagd Maria omdat zij vrijwillig het Moederschap van Jezus de Christus aanvaardde.
Door haar werd de menswording van God een feit.

De uitdrukking wordt voor het eerst gebruikt door haar nicht Elizabeth, de moeder van Johannes de Voorloper en Doper: “Vanwaar valt mij de eer te beurt dat de Moeder van mijn Heer tot mij komt?”


Om te voorkomen dat wij haar een plaats geven die haar onwaardig is zoals ‘Madonna‘ of ‘Lief Vrouwke’, of die haar niet toekomt zoals ‘Vrouwe van alle volkeren’ of ‘Medeverlosseres’, staat op haar ikoon wie zij is: ΜΡ ΘΟΥ - MDR GDS- MOEDER GODS.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld