De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

vastentijden

  • Grote Vasten, zeven weken voor Pasen
  • Apostelvasten, vanaf de achtste dag na Pinksteren tot het Feest van Pertros en Paulos
  • Het vasten van het Ontslapen, veertien dagen voor het Feest;
  • Kerstvasten, veertig dagen voor het Feest
  • Elke woensdag en vrijdag, behalve in de Lichte en Heilige Week, tussen Kerst en Theofanie, in de week na Pinksteren en in de voorvasten
  • De dag van de Onthoofding van Johannes de Doper
  • De dag van Kruisverheffing

'Lichamelijke zuiverheid wordt voornamelijk bereikt door vasten,
en door lichamelijke zuiverheid komt geestelijke zuiverheid.
Onthouding van voedsel, volgens de woorden van die zoon van genade, de heilige Efrem de Syriër, betekent: 'Niet veel voedsel verlangen of vragen, zoet of hartig; buiten de aangegeven tijden niets eten; zich niet overgeven aan de bevrediging van de trek; noch door honger in jezelf op te wekken door naar lekker eten te kijken; en niet te verlangen naar een of ander soort voedsel.'


De Proloog uit Ohrid - door St Nikolai Velimirovich

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld