De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

communie
(Gr.: koinonia,“gemeenschap”).

Petros en Paulos


1. Het is de meest heilige en intieme geestelijke eenheid.

De band die Christenen in, met en door De Kerk met God en met elkaar hebben.
Geen werelds feest, ceremonieel of manifestatie kan dit benaderen.


Christus geeft Petros Communie

2. Het ontvangen van het Mysterie van de Eucharistie.

Hierin wordt de communie in het bijzonder gerealiseerd.


Ingevolge Christus’ onderwijzing in het Onze Vader worden Orthodoxe Christenen aangespoord om zoveel mogelijk, als het kan dagelijks, te communiceren.


Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld