De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

doop
(Gr.: “onderdompeling in water”).
Eigenlijk
Mysterie van de Verlichting.

Het in gehoorzaamheid aan Christus’ opdracht door iemand in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drievoudig onderdompelen.

Het mysterie van de doop wordt voltrokken door de priester. Slechts in uiterste nood mag het door een leek worden gedaan, of bij het ontbreken van water door de dopeling driemaal in de lucht te heffen (aerobaptismos).

De Doop wordt gevolgd en vervolmaakt door het Mysterie van de Myronzalving.
Dit is de bezegeling van de Nieuwverlichte met de Heilige Geest.


de ark van Noach


Het geheel vindt gewoonlijk vier tot zeven maanden na de geboorte plaats.

De dopeling wordt door de
peetouder ten doop gehouden.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld