De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

Goddelijke Liturgie


Het woord Liturgie betekent ‘openbaar werk’.

Elke eredienst is in wezen liturgie omdat ze wordt uitgevoerd door het volk dat daarvoor God als Liturg (= sponsor) heeft.

“Gezegend zij het koningschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu, altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.”
Voor deze openingszegen van de Liturgie zegt de diaken met zachte stem de woorden die David al sprak: “Het is tijd voor de Heer om te handelen.”
Zo herinnert hij de bisschop of priester er aan dat God de bron is, ook van de eredienst.
Daarom spreken wij liever van de Goddelijke Liturgie.
Ons doel van de Goddelijke Liturgie is de dankzegging aan God, daarom is de Goddelijke Liturgie een eucharistische liturgie.

De Orthodoxe Kerk in Nederland kent vijf liturgievormen:

Liturgie van Johannes Chrysostomos
Dit is de meest gebruikte op gewone zon-, week- en feestdagen.

Basiliosliturgie
Tien keer per jaar viert De Kerk deze liturgie, die afwijkt door een uitgebreidere eucharistische canon.

Gregoriusliturgie of Liturgie van de Voorafgewijde gaven
In feite Vespers met een communiedienst.

Jakobosliturgie
Eén keer per jaar op 23 oktober, het feest van Jakobos, de broeder des Heren, wordt deze liturgie gebruikt.

De Liturgie van de straathoek
Door Johannes Chrysostomos beschreven praktijk.


Hierbij dient opgemerkt dat Johannes Chrysostomos, Basilios de Grote en Gregorios Dialogos niet de componist of tekstschrijver van de eredienst zijn. Zij beschreven wat zij in de Kerk als praktijk tegenkwamen.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld