De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

zegenen

Het maken van het kruisteken over iemand of iets.
Hiermee maken wij kenbaar dat die- of datgene Gods geschenk is.
Het is het erkennen van Gods aanwezigheid in al het geschapene.

Bij het zegenen wordt zacht of hardop gezegd: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bij het zegen houdt je je hand alsof je het kruisteken maakt.

hand kruis zegen

De bisschop en de priester vormen met de vingers van de zegenende hand de letters ICXC.

bisschop en priester
Zij zegenen dus
'met de naam des Heren'.

Als David in zijn psalm zingt:
"Uw rechterhand is verheerlijkt door macht. Uw rechterhand verpletterde de vijanden", dan spreekt hij van Gods zegenende hand.
En van de duivel en zijn trawanten die door Jezus de Christus verpletterd zijn.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld