De Oorspronkelijke Kerk met het Oude Geloof

katechismus
Een handboek waarin, meestal in de vorm van vragen en antwoorden, de Apostolische Traditie wordt uitgelegd.
De werkelijke katechismus zijn de heilige diensten en het leven van De Kerk.

katechumeen
doopleerling.
Iemand die instructie ontvangt in het Christelijke geloof.
Het katechumenaat omvat niet alleen leren, maar zeker zoveel afleren.
Katechumenen worden meestal in de Liturgie van Paaszaterdag gedoopt.

katechumenaat
Tijd van geloofsinstruktie

katechumenenliturgie
Tweede deel van de Goddelijke Liturgie, van de openingszegen tot en met de wegzending van de katechumenen.
(Sinds onheuglijke tijden verlaten de katechumenen daarop niet de kerk maar slechts het schip. Vanuit de narthex volgen zij de rest van de heilige dienst.)

katechumenenolie
Ook wel ‘Olie der vreugde’ genoemd.
Onvermengde olijfolie die wordt gezegend en gebruikt voor zalving van katechumenen of kinderen voor hun doop.

katechumenenzalving
Zalving tijdens het Mysterie van de Verlichting. Het gaat aan de feitelijke onderdompeling vooraf. De priester zalft al die lichaamsdelen waarmee de mens goed zowel als kwaad kan doen.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld