In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

Om het Orthodoxe leven te leiden valt er natuurlijk nog veel meer te leren. 

Het kan zijn dat je op dit moment niet alle tien punten naleeft.

Vergeet niet dat het pad van een Orthodox Christen er een van voortdurende groei is. 
Naarmate we dichter bij God komen, leren we duidelijker wat Hij van ons verwacht. 

Naarmate we dichter bij Hem komen, geeft Hij ons meer mogelijkheden om Zijn leringen in praktijk te brengen. We zijn allemaal zondaars en de Kerk is de plaats waar we naartoe gaan voor geestelijke leiding en vergeving. 

In Gods ogen is het nooit te laat om onze wegen te veranderen. Hij verwacht niet alleen dat we perfect zijn zoals Hij perfect is, maar Hij is zeer barmhartig voor degenen die de grootste zondaars zijn. 

Denk na over elk van deze punten en zoek naar manieren om ze in je huidige leven op te nemen, hoe druk of hectisch het ook is, en je zult merken dat je geestelijk zult groeien. 
Naarmate je groeit, vind je alles wat je moet weten. 

Een waarschuwing: dit is geen lijst om uit te kiezen. 
Het is erg belangrijk om ALLE punten op te nemen in je manier van leven.
Ze zijn met elkaar verbonden.
Geen van hen is op zichzelf voldoende. Als je meer wilt weten, kun je op het internet alle bronnen vinden die je nodig hebt. 

Je zult ook een geestelijke vader of moeder willen vinden om je te leiden. Elke Orthodoxe priester, monnik of moniale kan je helpen om je veilig te begeleiden op je pad naar theosis of Vereniging met God. 

Een laatste gedachte van onze Heer en Heiland:

“Iedereen die Mij erkent voor de mensen, zal ook Ik erkennen voor mijn Vader die in de hemel is; maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader die in de hemel is. 
Wie vader of moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet waardig; en hij die meer van zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waardig; en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij volgt, is mij niet waardig.” 
Jezus Christus
Petrus antwoordde Jezus:
"Zie, we hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Wat zullen we dan hebben?”
Jezus zei tegen hen:
"Voorwaar, ik verzeker jullie, in de nieuwe wereld, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op zijn glorieuze troon, zullen jullie die mij bent gevolgd, ook op twaalf tronen zitten en oordelen over de twaalf stammen van Israël. En iedereen die huizen of broers of zussen of vader of moeder of kinderen of land heeft verlaten omwille van mijn naam, zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar velen die de eersten zijn, zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten.” 

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld