In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

Belangrijkste Mysteriën van de Kerk 

Heilige Communie 
De Goddelijke Liturgie is de belangrijkste dienst en geeft ons een soort geestelijk medicijn: de Heilige Communie. Daarom moet je elke zondag naar de Kerk komen om vernieuwd en gesterkt te worden door deel te nemen aan de Heilige Communie. Hier worden het Lichaam en Bloed van Christus aangeboden aan de leden tot vergeving van hun zonden en eeuwig leven.
Je moet regelmatig deelnemen aan dit geschenk dat God ons allemaal aanbiedt voor ons geestelijk welzijn.
Daarom is het een van Gods geboden om elke zondag aan de eredienst deel te nemen. Naarmate je je persoonlijke gebedsleven ontwikkelt, zul je dit niet langer als een verplichting zien, maar als iets wat je wilt en moet doen voor je geestelijke welzijn.
Maak regelmatig het bijwonen van de Goddelijke Liturgie een onderdeel van je gebedsregel en leer hoe je je goed voorbereidt en regelmatig deelneemt aan het sacrament van de Heilige Communie.

Heilige Biecht 
De biecht is een dagelijks woord voor het Mysterie van de Verzoening.
Het is een belangrijk mysterie voor je geestelijke groei.
Door je deelname aan dit mysterie hernieuw je je doop en bent je bevrijd van al je zondigheid in de ogen van God.

Trap niet in de val door te denken dat je niet zondigt.
Niemand van ons leeft zonder te zondigen.

Dit Mysterie houdt in dat je met een berouwvol hart voor de ikoon van Christus staat en God om vergeving vraagt ​​voor alle keren dat je niet hebt waargemaakt waartoe Hij je heeft gemaakt.
De priester staat je terzijde als getuige van je spijt en je voornemen om het nooit meer te doen.
Je dient dit minimaal twee keer per jaar te doen. 

Ziekenzalving
In dit Mysterie wordt je gezalfd met olie die is gezegend om je kracht te geven en je lichamelijke en geestelijke ziekten te genezen. Het wordt op verzoek gegeven en tijdens de Goede Week aan iedereen aangeboden.

Huwelijk 
In het mysterie van het huwelijk staat een paar voor God en zijn ze verenigd als één in de ogen van God. Dit is een pad dat is uitgestippeld voor hun geestelijke groei en vereniging met God. De Kerk kroont deze vereniging

Wijding 
In dit mysterie wordt het priesterschap aan een persoon doorgegeven en wordt hij begiftigd met de geestelijke machten om zijn werk uit te voeren. 

Doop en Myronzalving
Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.
Jezus Christus (Marcus 16:16).
De doop is het begin van het Orthodox-christelijke leven, waar men wordt gereinigd van alle zonden uit het verleden en verzegeld met de Heilige Geest. 
Het is hoe men lid wordt van de Kerk en deel wordt van het lichaam van Christus en in staat wordt om deel te nemen aan alle sacramenten voor geestelijk welzijn.

Chrisma is de zalving van het Heilige Myron dat het zegel is van de Heilige Geest. Het is een sacrament dat normaal gesproken direct na de doop wordt gedaan.
Heilige Communie, Biecht en Heilige Zalving zijn met elkaar verbonden omdat ze dienen voor de genezing van lichaam en ziel. 
Maak deelname aan de eredienst en de mysteriën van de Kerk een vast en volledig onderdeel van je leven.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld