In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

Samen met ons persoonlijk gebed moeten we deelnemen aan gezamenlijk gebed, of gebed dat wordt opgezonden tijdens een eredienst. Aanbidding in de Kerk is een essentieel onderdeel van een leven in Christus.

De Kerk is het lichaam van Christus op aarde.
Wanneer we allemaal samenkomen voor aanbidding, zijn we verenigd met de engelen en heiligen in ons gebed om God te aanbidden en te verheerlijken.

We gaan de plaats van aanbidding nederig binnen, we weten dat we het niet waard zijn om in eenheid met God te zijn, maar we gaan naar binnen met een sterk verlangen, met ijver, om dichter bij Hem te komen.

We gaan naar binnen met het besef dat we door de Mysteriën, leringen en gebruiken van de Kerk geestelijk zullen groeien.
Hoewel we misschien sociale voordelen hebben als we lid worden van de Kerk, deze sociale activiteit is niet het doel van de Kerk.

Het is beter te omschrijven als een geestelijk ziekenhuis waar we komen als personen die geestelijke genezing nodig hebben.
Door ons aan te sluiten bij de gemeente van gelovigen in Jezus Christus, vinden we deze genezing en krijgen we een stapsgewijs proces te zien waarin we Gods hulp krijgen om dichter bij Hem te komen.

De Heilige Geest werkt in de Kerk en zorgt voor geestelijke voeding door de Mysterïen. Het is belangrijk om eraan deel te nemen, omdat ze ons door Jezus Christus zelf zijn gegeven voor onze geestelijke gezondheid.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld