In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

De Bijbel bevat de belangrijkste boeken om regelmatig te lezen.

Hier zijn enkele suggesties voor het lezen van de Bijbel:

• Lees de Bijbel met gehoorzaamheid.
Vergeet niet dat het door God is geïnspireerd. Het is Christus Zelf die tot je spreekt. Dit betekent dat je een gevoel van verwondering moet behouden, samen met luisteren zonder oordeel. 
• Beschouw verwondering niet als vanzelfsprekend. Vanwege je bekendheid of de gewoonheid van de Bijbel, kunt je wat er in de Bijbel staat net als elk ander geschreven materiaal bekijken en je gevoel van ontzag en verwondering verliezen terwijl je het leest. 
Het lezen van de Bijbel kan niet hetzelfde zijn als het lezen van een roman of de dagelijkse krant. 

• Net als bidden moet je je geest voorbereiden op de aard van de tekst die je gaat lezen. 
Dit is het Woord van God. 

• Met verwondering kun je jezelf openen om te luisteren naar wat er gezegd wordt. 
• Zoek naar de geestelijke betekenis van wat er staat. 

• Onthoud dat de Bijbel geen leerboek is, maar een geestelijk document. 
Terwijl je naar de woorden luistert terwijl je ze leest, zul je de ontzagwekkende taak beseffen die God voor je heeft en Zijn onbeperkte liefde die Hij voor de hele mensheid heeft. 

• Als je de Bijbel leest, probeer dan niet je eigen uitleg te geven.

De Schrift moet door de Kerk worden geïnterpreteerd.
Herinner je je het verhaal van Filippos die in contact kwam met de Ethiopiër die in zijn reiswagen de Heilige Schrift las? Filippos vraagt ​​hem: "Begrijp je wat je leest?" De Ethiopiër antwoordde: "Hoe kan ik dat, tenzij iemand me leidt". 
Diezelfde houding die zou jij moeten hebben. 

• De Schrift is niet altijd vanzelfsprekend.
Wanneer je je in verschillende stadia van je geestelijke groei bevindt, zullen passages een andere betekenis krijgen. 
Naarmate je geestelijk groeit, heeft de Bijbel je steeds meer te leren.
Je moet profiteren van Bijbelcommentaren van de Kerkvaders om je te helpen. 

Dit is een van de voordelen van het gebruik van de Orthodoxe Studiebijbel, omdat deze opmerkingen bevat om u te helpen begrijpen wat er is geschreven zoals uitgelegd door de kerk. 
Als je de Bijbel leest, maak je volledig gebruik van je eigen begrip verlicht door de Heilige Geest en krijg je ook volledig begrip door de commentaren van de Kerkvaders. 

• Als je op het einde vragen hebt of meningen, leg ze ter verduidelijking voor aan de Kerk. 
• Jouw lezing van de Bijbel moet altijd op Christus gericht zijn.
Jouw interpretatie moet worden gemaakt in het licht van de harmonie en volledigheid die Jezus naar deze wereld heeft gebracht.
• Je kunt geen analytische benadering kiezen en elk boek of hoofdstuk in zijn eigen deel opsplitsen. 

De Bijbel moet als een geheel worden begrepen, met Christus als de band en eenheid. 

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld