In feite is het de manier van leven die je leven minder stressvol en zinvoller zal maken.

Wat zijn passies zijn en hoe worden ze door de Kerk gedefinieerd?

De heilige Basilios de Grote begint zijn uitleg met te definiëren wat een deugd is.
Deugd is wanneer we de vermogens en gaven nemen die God in ons schiep toen Hij ons naar Zijn beeld schiep en diezelfde vermogens en gaven gebruiken om ons tot God te wenden en in Zijn gelijkenis te veranderen.

De passie zijn precies het tegenovergestelde: we nemen diezelfde vermogens en gaven en wenden ons tot iets wat tijdelijk is dat wordt gecreëerd, in plaats van ze naar de Schepper te gebruiken.
Zo groeien en ontwikkelen onze passies en genoegens in ons.

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld