De Oorspronkelijke Kerk

vastentijden

  • Grote Vasten, zeven weken voor Pasen
  • Apostelvasten, vanaf de achtste dag na Pinksteren tot het Feest van Pertros en Paulos
  • Het vasten van de Ontslaping, veertien dagen voor het Feest;
  • Kerstvasten, veertig dagen voor het Feest
  • Elke woensdag en vrijdag, behalve in de Lichte en Heilige Week, tussen Kerst en Theofanie, in de week na Pinksteren en in de voorvasten
  • De dag van de Onthoofding van Johannes de Doper
  • De dag van Kruisverheffing

Je bezoek aan de website is persoonlijk. Niets wordt opgeslagen of gedeeld